• سيد علي انگجي


    سيد علي انگجي، فرزند آيت‌الله سيد مهدي انگجي، در سال 1318 هـ .ش برابر با 1358 هـ .ق در خانواده‌اي اهل علم و فضل در تبريز به دنيا آمد. وي پس از پايان دوره ابتدايي، به تحصيل علوم ديني پرداخت و مقدمات و ادبيات عرب را در تبريز آموخت. آنگاه براي تكميل دروس، رهسپار قم شد و سطوح عاليه را نزد حضرات ميرزا علي مشكيني، سيد حسين قاضي طباطبايي، حسين نوري همداني، سيد محمدباقر سلطاني طباطبايي و حسين‌علي منتظري فرا گرفت. سپس در دروس خارج فقه
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.