• يحيي فلسفي دارابي


    آيت‌الله شيخ يحيي فلسفي دارابي در سال 1318ه‍ . ش برابر با 1358ه‍ . ق در خانواده‌اي روحاني در داراب ديده به جهان گشود. وي پس از پايان تحصيلات ابتدايي به تشويق پدر وارد حوزه علميه داراب شد و پس از فراگرفتن مقدمات به شيراز رفت و در مدرسه علميه خان به ادامه تحصيل پرداخت. سپس براي تكميل تحصيلات رهسپار عتبات عاليات گرديد و در حوزه علميه كربلا، ادبيات و سطوح عاليه را نزد بزرگاني چون حاج شيخ جعفر رشتي، حاج شيخ يوسف
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.