• ميرزا مهدي اصفهاني


    آيت‌الله ميرزا مهدي اصفهاني در سال 1263 هـ .ش برابر با 1303 هـ .ق در خانواده‌اي متدين در اصفهان ديده به جهان گشود. وي در 9 سالگي سايه پرمهر پدر را از دست داد و تحت حمايت و محبت‌هاي مادر، به تحصيل علوم ديني پرداخت. ميرزا مهدي پس از فراگيري مقدمات و ادبيات در اصفهان، در 12 سالگي عازم حوزه علميه نجف‌ اشرف شد و پس از تكميل دروس سطح نزد سيد اسماعيل صدر در اولين دوره درس خارج اصول استاد بزرگ، ميرزاي نائيني شركت كر
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.