• فاضل دربندي


    ملا آقا دربندي معروف به فاضل دربندي، فرزند ملا عابد، از شخصيت‌هاي برجسته در قرن سيزدهم هجري قمري فقيهي متبحر و متكلمي محقق بود و در علوم معقول و منقول مهارت تمام داشت.فاضل دربندي در جواني، سال‌ها از محضر علماي بزرگ آن زمان، چون: ملا محمد مازندراني معروف به شريف‌العلما و سيد ابراهيم قزويني صاحب ضوابط و ديگر استادان بهره برد، تا اينكه به مرات
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.