• محمدجواد علوي طباطبايي بروجردي


    آيت الله سيد محمد جواد علوي طباطبايي بروجردي در 26 فروردين 1330 ه.ش مطابق با 9 رجب 1370ه.ق در قم چشم  به جهان گشود. پدر ارجمند  ايشان آيت الله سيد محمد حسين علوي ، از شاگردان فاضل و مشاوران امين و داماد آيت اللهسيد حسين بروجردي بود كه بعد از رحلت آن مرجع كبير، به تهران مهاجرت كرد.
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.