• سيد ستار محمدي


    سيدستار محمدي در سال 1239 هـ .ش برابر با 1333 هـ . ق در خانواده­اي مذهبي در ميانه ديده به جهان گشود. سيد ستار تحصيلاتش را از مكتب­خانه اي در زادگاهش آغاز كرد. وي پس آموزش­هاي متداول بخشي از مقدمات را در ميانه نزد يكي از علماي شهر ملاقنبر عماد الشريعه و ميرزا جعفر علم فرا گرفت. سپس براي تكميل آموخته هاي خود رهسپار حوزه علميه زنجان شد و مقدمات علوم ديني را از محضر بزرگاني چون آخوند ملا ابراهيم نحوي، سيد عبدالكريم انوا
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.