• عباس علي عميد زنجاني


    آيت اللّه عباس علي عميد زنجاني فرزند آيت اللّه ميرزا مجيد زنجاني در سال 1316 هـ . ش برابر با 1356ق، در زنجان به دنيا آمد. وي در 6 سالگي وارد مدرسه «توفيق» شد. در ميانه تحصيل در سال دوم دبيرستان، به دليل علاقه شخصي و تشويق خانواده، به علوم حوزوي روي آورد. اندكي از مقدمات را در مدرسه «سيد» سپري كرد و هم زمان
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.