• سيد يونس اردبيلي


    آيت‌الله سيد يونس اردبيلي، از فقهاي مبارز و برجسته خراسان، در سال 1293 هـ .ق برابر با 1253 خورشيدي در بيت دانش و فضيلت در اردبيل ديده به جهان گشود. او در نوجواني، مقدمات زبان و ادبيات فارسي و عربي و بعضي دروس حوزوي را با عشق و علاقه، در نزد پدرش سيد محمدتقي اردبيلي و برخي از اساتيد اردبيل از جمله سيد مرتضي خلخالي فرا گرفت. سرعت فراگيري و تيزهوشي‌اش به‌گونه‌اي بود كه تعجب و شگفتي خانواده و اساتيد خود را برانگي
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.