• سيد محسن خرازي


    آيت اللّه سيد محسن مير محمد علي، مشهور به خرازي در سال 1316 ه. ش برابر با 1357 ه.ق در تهران، ديده به جهان گشود. پدرش، سيد مهدي خرازي; جدش، آقا مير محمد علي از اهالي سده (خميني شهر) اصفهان بودند كه به تهران مهاجرت كرده و به تجارت مشغول بود.
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.