• سيد علي بهبهاني


    ‌آيت‌الله سيد علي موسوي بهبهاني، از رجال علم و تقوا در سال 1303  هـ .ق در خانواده علم و فضيلت در بهبهان ديده به جهان گشود.  سيد علي از حافظه‌اي قوي برخوردار بود از نوجواني به تحصيل علوم ديني پرداخت. او به عشق تحصيل معارف و كسب مكارم، دروس مقدماتي و سطوح را از محضر اساتيد برجسته بهبهان از جمله ميرزا محمدحسن بهبهاني و س
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.