• سيد محمدحسين طباطبايي


    علامه سيد محمدحسين طباطبايي، فرزند سيدمحمد در سال 1281 هـ .ش برابر با واپسين روز از ماه ذيحجه سال 1321 هـ .ق در تبريز به دنيا آمد. سلسله نسب ايشان از سوي پدر به امام حسن مجتبي(ع) و از سوي مادر به امام حسين(ع) مي رسد. اجداد ايشان تا چهارده نسل همگي از علماي اعلام بوده اند. سيد محمدحسين، در پنج سالگي، مادر و در نه سالگي، پدر خويش را از دست داد.
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.