• صادق خلخالي


    آيت الله صادق خلخالي، در اول مرداد 1305 هـ . ش برابر با 1344 هـ . ق در روستاي «گيوي» خلخال، ديده به جهان گشود. پدرش، آقا يَدُالله و مادرش، ام البنين نام داشت.
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.