• سيد كمال فقيه ايماني


    آيت الله سيد كمال فقيه ايماني در سال 1313 هـ . ش برابر با 1353ق در خانواده اي، اهل علم و فضيلت در اصفهان متولد شد. پدرش سيدمصطفي از مجتهدان عصر خود در اصفهان بود.سيدكمال تحصيلات خود را از مكتب آغاز نمود و در نخستين گام هاي تحصيل، قرآن را آموخت. وي در كنار تحصيل، با آموزه هاي ديني ارتباط برقرار كرد و دل بسته محافل و مجالسي شد كه نام ايمه اطهار(ع) در آن برده مي شد. آيت الله فقيه
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.