• سيد محمد باقر موسوي همداني


    حضرت آيت الله سيد محمد باقر موسوي همداني در 4 محرم 1344 هـ. ق برابر با 1304 هـ. ش در خانواده اي روحاني در همدان، ديده به جهان گشود پدرش، آيت الله سيد هادي گرّوسي (صاحب كتاب اخلاقي لسان الغيب) از مدرّسان سرشناس حوزه علميه همدان بود. سيد محمدباقر تحصيلات خويش را از مكتب خانه آغاز كرد. سپس در مدارس جديد به تحصيل پردا
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.