• سيدابوالحسن مولانا تبريزي


    آيت‌الله سيد ابوالحسن مولانا فرزند آيت‌الله سيد علي مولانا تبريزي، از عالمان معاصر در سال 1303ه‍ . ش برابر با 1343ه‍ . ق در خاندان فقاهت و سيادت در نجف اشرف چشم به جهان گشود. وي در 3 سالگي همراه خانواده به ايران آمد و در تبريز اقامت گزيد.سيد ابوالحسن در نوجواني به تحصيل علوم ديني روي آورد. وي نخست نزد پدرش سيد علي مولانا و برخي از استا
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.